วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

        โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จำนวน 8 โรงเรียน รวม  880 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปี 2562 ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)        
2.โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
3.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง             
4.โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
5.โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน                               
6.โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
7.โรงเรียนบ้านสันทราย (พรหมณีวิทยา)                 
8.โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1