วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

    ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  จำนวน 8 โรงเรียน รวม  60 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองฯ ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านห้วยไร่              
2.โรงเรียนบ้านป่ายาง
3.โรงเรียนบ้านปางห้า               
4. โรงเรียนบ้านสันหลวง
5.โรงเรียนบ้านเวียงพาน           
6.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
7.โรงเรียนบ้านสบรวก              
8.โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน