วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคเหนือ)

       ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน รวม 40 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯ ดังนี้

 1.โรงเรียนบ้านห้วยไร่
 2.โรงเรียนบ้านป่ายาง
 3.โรงเรียนบ้านปางห้า