วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

11.ผู้กำกับและรองผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่หญิง