วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

4.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่